Verd å lesa og sjå

På denne sida omtalar vi nokre bøker, samt program som er sendt på NRK, og som har tilknyting til Gudbrandsdalslaget i Oslo og Stiftinga G-Kultur.

Bøker

På en knaus i Nordmarka
Ragnar Arntzen (Johan Grundt Tanum Forlag, Oslo 1956.)
Ester og Ragnar Arntzen var vertskap på Skjennungstua frå januar 1954 til våren 1960.

Årbok for Gudbrandsdalen 1969
Med 50-årshistoria til Gudbrandsdalslaget i Oslo. Red. Øyunn Krokann, Anders Madslien, Simen Reistad, Asbjørn Ringen, Odvar Thompson.

Årbok for Gudbrandsdalen 2016
Magnhild Bruheim har to artiklar i årboka: Bygda i byen, Gudbrandsdalslaget i Oslo 1920-2013 og Dølahytte på Oslo vest. Rasmus Stauri og Ola Grøsland har skreve artikkelen «Go’valsen» og «Gamel-Husen» i Tigerstaden.

Da var laget godt å ha
Magnhild Bruheim har vore engasjert av Stiftinga G-Kultur til å dokumentere og skrive ned den samla historia om Gudbrandsdalslaget i Oslo 1920 – 2013. Magnhild er journalist og forfattar, og busett på Lillehammer.

Magnhild Bruheim

Da var laget godt å ha vart lansert på eit arrangement fredag 21. april 2017 på Det Norske Teatret/Bikuben. Sjå meir under «Boklansering».

Boka kan tingast ved å nytte skjemaet under «Kontakt oss». I tillegg kan den, så langt, kjøpast eller skaffast hos følgjande bokhandlarar og butikkar:

Coop Prix, Vestre Gausdal
Spar, Østre Gausdal
Gravdahl Bokhandel, Lillehammer
Ringebu Libris
Loarutsalget, Coop Extra og Kiwi. Lom
Skafferiet Kafé og Pub, Skjåk Gartneri, Bunnpris og Coop Prix Skeimo, Bismo
Vågå Bok og Leker
OAH Boksalg og Otta Libris
Vinstra Libris og Rema 1000
Gudbrandsdalsmusea og Pilegrimssenteret Dale-Gudbrands Gard, Hundorp

Boka kostar 200 kr, evt porto 100 kr kjem i tillegg.

Program på NRK

Gammeldans med Gudbrandsdalslaget. Sendt 18. april 1970

Bygde-Noreg – eit byproblem?
 Sendt 7. januar 1972.