Verd å lesa og sjå

På denne sida omtalar vi nokre bøker, samt program som er sendt på NRK, og som har tilknyting til Gudbrandsdalslaget i Oslo og Stiftinga G-Kultur.

Bøker

På en knaus i Nordmarka
Ragnar Arntzen (Johan Grundt Tanum Forlag, Oslo 1956.)
Ester og Ragnar Arntzen var vertskap på Skjennungstua frå januar 1954 til våren 1960.

Årbok for Gudbrandsdalen 1969
Med 50-årshistoria til Gudbrandsdalslaget i Oslo. Red. Øyunn Krokann, Anders Madslien, Simen Reistad, Asbjørn Ringen, Odvar Thompson.

Årbok for Gudbrandsdalen 2016
Magnhild Bruheim har to artiklar i årboka: Bygda i byen, Gudbrandsdalslaget i Oslo 1920-2013 og Dølahytte på Oslo vest. Rasmus Stauri og Ola Grøsland har skreve artikkelen «Go’valsen» og «Gamel-Husen» i Tigerstaden.

Da var laget godt å ha – Gudbrandsdalslaget i Oslo 1920-2013
Magnhild Bruheim vart i 2015 engasjert av Stiftinga G-Kultur til å dokumentere og skrive ned den samla historia om Gudbrandsdalslaget i Oslo. Magnhild er journalist og forfattar, og busett på Lillehammer.

Magnhild Bruheim

Boka Da var laget godt å ha vart lansert ved eit arrangement fredag 21. april 2017 på Det Norske Teatret/Bikuben. Sjå meir under «Da var laget godt å å ha» og «Boklansering».

Boka kan tingast ved å nytte skjemaet under «Kontakt oss». Den kostar 200 kr, evt porto med 100 kr kjem i tillegg. Boka er også å få kjøpt på nokre butikkar i Gudbrandsdalen, nærare informasjon om desse kan ein få ved å nytte kontaktskjemaet.

Program på NRK

Gammeldans med Gudbrandsdalslaget. Sendt 18. april 1970.

Bygde-Noreg – eit byproblem? Sendt 7. januar 1972.

Riv ned gjerdene. Sendt 19. oktober 1986 i programserien TV-Ti.
Les  meir om programmet her.