Unge røyster

Skrivekonkurranse for unge skribentar og skrivelystne

Stiftinga G-Kultur lyste i januar 2019 ut skrivekonkurransen Unge røyster for  skribentar og skrivelystne i alderen 16-30 år med tilknyting til Gudbrandsdalen. Frist for bidrag var 15. juni 2019. Sjå meir om konkurransen under menypunkt Arkiv.

Jury
Følgjande har site i juryen for skrivekonkurransen:
Sigrid Sørumgård Botheim, seniorrådgjevar i Språkrådet, forfattar og journalist.
Astrid Brekken, journalist og skribent, tidlegare NRK-tilsett.
Olav Brostrup Müller, kultursjef Lillehammer kommune, journalist og skribent.

Frå styret i Stiftinga G-Kultur:
Marit Hosar, fylkesarkivar i Oppland, kunstnar.
Rønnaug Haugstad, fagkonsulent i Bydel Grünerløkka, Oslo.
Kjell Austin, jurysekretær, tidlegare tilsett bl.a. i Norsk kulturråd og Nordisk kulturfond.

Skriftsamling
Fem innsende bidrag i konkurransen har vorte honorert, og blir gjeve ut i skriftsamlinga Unger røyster 2020 med lansering 1. februar 2020 under arrangementet Utflytt døl. I tillegg til desse fem tekstene inneheld  skriftsamlinga tekstbidrag frå fire etablerte forfattarar og skribentar.

Tilskot
Stiftinga G-Kultur har fått tilskot til gjennomføring av skrivekonkurransen Unge røyster og skriftsamlinga Unge røyster 2020 frå Oppland fylkeskommune og  kommunane Dovre, Gausdal, Lesja, Lillehammer, Lom, Nord-Fron, Ringebu, Sel, Skjåk, Sør-Fron og Vågå.