Unge røyster

Invitasjon til skrivekonkurranse for unge skribentar og skrivelystne!

Stiftinga G-Kultur inviterer unge i alderen 16-30 år med tilknyting til Gudbrandsdalen til å delta i skrivekonkurransen Unge røyster.

Frist for bidrag er 15. juni 2019.

Dei som ynskjer å delta kan sjølv velje tema, men det skal vere knytt til det å vere ung i dagens og framtidas samfunn. Dette kan eksempelvis vere refleksjonar og visjonar om identitet og tilhøyrigheit, utdanning og arbeid, etnisk/kulturelt/språkleg mangfald, miljø og klima, fattigdom, migrasjon, mm.

> Nærare om val av tema – sjå her.
> Plakat i pdf-format – sjå her.
> Plakat i jpg-format – sjå her.

Retningslinjer for bidrag til konkurransen

1. Fritt valg mellom kronikk-, essay- eller novelleform (maks 10 sider, 12 pkt, enkel linjeavstand) eller dikt.

2. Bidrag skal kunne publiserast i trykt form og på aktuelle heimesider.

3. Innkomne bidrag blir vurdert av ein jury, og inntil 10 bidrag blir honorert med 10.000 kvar. Vinnarbidraga skal etter planen publiserast i bokform i byrjinga av februar 2020. Juryen får ikkje opplyst namn på kven som har skrive bidrag.

4. Det er valfritt om ein vil skrive på nynorsk eller bokmål.

5. Frist for innlevering av bidrag er 15. juni 2019.

6. Namn, alder, epost-/postadresse og telefonnr. til deltakaren skal framgå av vedlegg til sjølve bidraget. Alle opplysningar blir behandla konfidensielt.

7. Bidrag skal sendast til ei av desse adressene:
Epost: post@g-kultur.no
Brevpost: Stiftinga G-Kultur, Jerikovn. 15E, 1067 Oslo.

Jury
Følgjande sit i juryen for skrivekonkurransen:
Sigrid Sørumgård Botheim, seniorrådgjevar i Språkrådet, forfattar og journalist.
Astrid Brekken, journalist og skribent, tidlegare NRK-tilsett.
Olav Brostrup Müller, kultursjef Lillehammer kommune, journalist og skribent.

Frå styret i Stiftinga G-Kultur:
Marit Hosar, fylkesarkivar i Oppland, kunstnar.
Rønnaug Haugstad, fagkonsulent i Bydel Grünerløkka, Oslo.
Kjell Austin, jurysekretær, tidlegare tilsett bl.a. i Norsk kulturråd og Nordisk kulturfond.

Ei viktig satsing
Unge røyster
er ei viktig satsing for Stiftinga G-Kultur, sjå meir her.

Spørsmål om konkurransen?
Har du spørsmål er du velkomen til å ta kontakt med ein av oss, som er styremedlemmer i Stiftinga G-Kultur:

Knut Hovslien     9719 5148         knut.hovslien@online.no
Marit Hosar         9076 7253         marit.hosar@broadpark.no
Kjell Austin         4150 9460         kaustin@online.no

Tilskot
Stiftinga G-Kultur har fått tilskot til gjennomføring av skrivekonkurransen frå Oppland fylkeskommune/Kultur og  kommunane Dovre, Gausdal, Lesja, Lillehammer, Lom, Nord-Fron, Ringebu, Sel, Skjåk, Sør-Fron og Vågå.