Søknadsskjema

Alle obligatoriske punkt i søknaden skal fyllast ut for at søknaden skal kunne bli sendt. Kontroller at all naudsynt informasjon er med i søknaden før du trykker Send.
Når søknaden er sendt får du tilsendt kopi med eventuelle vedlegg til di eiga e-postadresse. Skjemaet med vedlegg kan også sendast inn med vanleg post.

Felt markert med * er obligatoriske.

1. Opplysningar om søkjar

2. Namn på prosjektet

3. Samarbeidspartar

4. Prosjektet

5. Målgrupper

6. Tidsplan for prosjektet

7. Budsjett og finansieringsplan
(Utfyllande informasjon kan vedleggast.)

8. Vedlegg

9. Om G-Kultur

10. Sikkerheitsspørsmål (Skriv inn svaret med tal)