Styremøte

Neste styremøte i Stiftinga G-Kultur

I februar 2019, blant anna med behandling av innkomne søknader til fristen 1. februar 2019. Dette er siste gong med tildeling av tilskot frå G-Kultur.