Styremøte

Neste tildelingsmøte i Stiftinga G-Kultur

Styremøtet i februar 2019 er det siste møtet med tildeling av tilskot frå Stiftinga G-Kultur (med frist 1. februar 2019 for søknader).