Styremøte

Siste styremøte i Stiftinga G-Kultur vart halde 25. juni, og verksemda er avslutta pr. 30. juni 2020.