Styremøte

Neste styremøte i Stiftinga G-Kultur:

15. februar 2018 (blant anna med behandling av innkomne søknader til fristen 1. februar 2018).