Styremøte

Neste styremøte i Stiftinga G-Kultur er 28. november 2019 og 9. januar 2020.

Styremøtet 15. februar 2019 var det siste med tildeling av tilskot.