Styremøte

Neste styremøte i Stiftinga G-Kultur

Neste styremøte er 18. juni.

Styremøtet 14. februar 2019 var det siste møtet med tildeling av tilskot frå Stiftinga G-Kultur.