Lenker

Opplandsarkivet avd Maihaugen

Heile arkivet og diverse eigedelar etter Gudbrandsdalslaget i Oslo vart overlevert Opplandsarkivet i 2014 og 2015, og arkivmaterialet er digitalisert. Oversyn over arkivet etter Gudbrandsdalslaget finn ein under Arkivportalen, den sams katalogen for alle arkiva i Norge. Blant eigedelane som vart overlevert til Opplandsarkivet er fana til Gudbrandsdalslaget, som vart laga i 1930.