Lenker

På denne sida vil det etter kvart bli lagt inn lenker til organisasjonar og samarbeidspartar med meir av betydning for verksemda til G-Kultur.

Opplandsarkivet avd Maihaugen
Heile arkivet og diverse eigedelar etter Gudbrandsdalslaget i Oslo vart overlevert Opplandsarkivet i 2014, og arkivmaterialet er digitalisert. Oversyn over arkivet etter Gudbrandsdalslaget finn ein under Arkivportalen, den sams katalogen for alle arkiva i Norge. Blant eigedelane som vart overlevert til Opplandsarkivet er fana til Gudbrandsdalslaget, som vart laga i 1930.