Om Stiftinga G-Kultur

Stiftinga G-Kultur – for kunst og kultur med tilknyting til Gudbrandsdalen

Stiftinga G-Kultur vart oppretta i oktober 2013 som vidareføring av Gudbrandsdalslaget i Oslo, som vart nedlagt på same tid. Midlane i stiftinga kjem i hovedsak frå salet i 2011 av den tidlegare lagshytta i Son. Føremålet med Stiftinga G-Kultur er å gje økonomisk stønad til kulturaktivitetar og kulturverksemd med tilknyting til Gudbrandsdalen.