Kulturarrangementet Utflytt døl

Stiftinga G-Kultur har gleda å kunne invitere til kulturarrangementet Utflytt døl, som finn stad laurdag 1. februar 2020 kl 14.00 i Teatersalen til BUL, Rosenkrantzgate 8 i Oslo.

Med dette arrangementet ønskjer vi:
– Markere at det da er nøyaktig 100 år sidan Gudbrandsdalslaget i Oslo vart oppretta.
– Markere at Stiftinga G-Kultur blir avvikla i løpet av første halvår 2020.
– Lansering av skriftsamling, med artiklar i samband med skrivekonkurransa Unge røyster, som har vore gjennomført i 2019, og artiklar frå særskilt inviterte skribentar/forfattarar.
– Medverknad av kunst- og kulturaktørar frå Gudbrandsdalen, Lillehammer og Oslo.

Gudbrandsdalslaget vart stifta 2. februar 1920 på eit møte i Bøndernes Hus, mao same bygg der Teatersalen er.

Med arrangementet 1. februar 2020 markerer vi altså at 100 års verksemd blir avslutta. Namnet på arrangementet, Utflytt døl, har vi lånt frå diktet med same namn, skrive av Ragna Bleken Rusten. Det vart også brukt i boka Da var laget godt å ha – Gudbrandsdalslaget i Oslo 1920-2013, som vart gjeve ut i april 2017.

Det blir rikeleg tid til sosialt samver både før og etter sjølve programmet, og med moglegheit for kjøp av mat og drikke frå Kaffistova.

Det er inga påmelding, men ønskjer du å kome ser vi gjerne at du sender ei melding innan 5. januar 2020 til post@g-kultur.no.

Endeleg invitasjon blir sendt ut ca 15. januar. 

Vi håpar du vil vere med oss i Teatersalen, og ønskjer velkomen til eit spennande og variert program i ord og tonar!