Utflytt døl, 1. februar 2020

Velkomen til fest!

Stiftinga G-Kultur har gleda å invitere til kulturarrangementet Utflytt døl, som finn stad laurdag 1. februar 2020 kl 14.00 i Teatersalen i Nynorskens hus, Rosenkrantzgate 8 i Oslo. Sjå program nedanfor.

Med arrangementet vil vi blant anna markere at det da er nøyaktig 100 år sidan Gudbrandsdalslaget i Oslo vart oppretta (lagt ned i 2013). lansere skriftsamlinga Unge røyster 2020, og by på eit spennande program i ord og tonar med  kunst- og kulturaktørar frå Gudbrandsdalen, Lillehammer og Oslo.

Namnet på arrangementet, Utflytt døl, har vi lånt frå diktet med same namn, skrive av Ragna Bleken Rusten (1896-1979, frå Fåberg).

Det blir rikeleg tid til sosialt samver, og med høve til å kjøpe av mat og drikke frå Kaffistova. Ver merksam på at Kaffistova berre kan ta imot kontant betaling.

Billett 200 kr, inkl. eitt eks. av den nye skriftsamlinga. Betaling enten kontant eller med vipps. Skriftsamlinga og boka om Gudbrandsdalslaget (utgjeve i 2017) kan kjøpast for 100 kr kvar.

> Sjå fullt program m/presentasjon av dei medverkande her.

Programoversikt:

Programleiar: Magnhild Bruheim, forfattar, journalist og kulturformidlar.

Overtyre: Rasmus Kjorstad, fele,  og Kenneth Lien, langeleik/munnharpe.

Velkomst: Knut Hovslien, styreleiar i Stiftinga G-Kultur.

Helsingar: Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for kultur, idrett og frivillighet, Oslo kommune; Mette Vårdal (Sp), medlem Vågå kommunestyre og formannskap, tidl. leiar i Noregs Ungdomslag. Med seg har ho døtrene Vilde og Mie, som spelar fele.

Intermesso 1: Jon Faukstad, trekkspel.

Skråblikk: En hitterværing møter gudbrandsdøler. Inge Eidsvåg, lektor og forfattar, kåserer.

Lansering av skriftsamlinga Unge røyster 2020: Med honorerte forfattarar frå skrivekonkurransen Unge røyster i 2019 og særskilt inviterte forfattarar/skribentar. Presentasjon v/Astrid Brekken, tidlegare NRK, og Marit Hosar, fylkesarkivar for Innlandet fylkesarkiv.
Dei fem honorerte forfattarane i Unge røyster: Idunn Maria Brosset (Skjåk), Hanna Nordlien Berg (Nord-Fron), Håkon Noren (Lesja), Åshild Slåen (Sel) og Ragnhild Sveen Tande (Vågå). Særskilt inviterte: Olav Brostrup Müller (kultursjef Lillehammer kommune), Hans Erik Kjosbakken (redaktør Fjuken), Ragnhild Kolden (forfattar Lom/Oslo) og Sigrid Sørumgård Botheim (forfattar, seniorrådgjevar i Språkrådet, Lesja/Oslo).

Intermesso 2: Per Arne Glorvigen, bandoneon og tango; monologen «Den globaliserte Peer Gynt».

Pause. Høve til å kjøpe kaffe/te og mineralvatn levert frå Kaffistova.

Markakoret m/dirigent Inger Øvrebø Uberg: Sangar frå Gudbrandsdalen.

Lom folkebibliotek, «Klar ein klassikar»: Rita Mundal, bibliotekleiar, og Merete Byrøygard, barne- og ungdomsbibliotekar, presenterer formidlingsprosjektet, som vart avslutta i 2019.

Epilog: Torgeir Holø, tidlegare formann i Gudbrandsdalslaget i Oslo, framfører Da va lage godt å gå åt, festtala ved 70-årsjubileet for Gudbrandsdalslaget og 40-årsjubileet for Dale-Gudbrand i Ingeniørenes Hus i 1990.

Finale: Jon Faukstad, Per Arne Glorvigen, Rasmus Kjorstad og Kenneth Lien.

Etter avslutta program blir det høve til å kjøpe mat og drikke levert frå Kaffistova.

Utflytt døl blir støtta økonomisk av Sparebank 1 Lom og Skjåk.

TINE Meieriet Lom & Skjåk sponsar Utflytt døl.