Utflytt døl, 1. februar 2020

Utflytt døl

Stiftinga G-Kultur kunne laurdag 1. februar 2020 invitere til kulturarrangementet Utflytt døl i Teatersalen i Nynorskens hus, Rosenkrantzgate 8 i Oslo.

Med arrangementet ville vi blant anna markere at det da var nøyaktig 100 år sidan Gudbrandsdalslaget i Oslo vart oppretta (lagt ned i 2013). lansere skriftsamlinga Unge røyster 2020, og by på eit spennande program i ord og tonar med  kunst- og kulturaktørar frå Gudbrandsdalen, Lillehammer og Oslo. Dessutan var det ei markering av at Stiftinga G-Kultur blir avvikla i 2020.

Namnet på arrangementet, Utflytt døl, hadde vi lånt frå diktet med same namn, skrive av Ragna Bleken Rusten (1896-1979, frå Fåberg).

Blant dei medverkande i programmet var Rina Mariann Hansen (kulturbyråd i Oslo), Inge Eidsvåg (kåseri), Per Arne Glorvigen (bandoneon), Jon Faukstad (trekkspel) og Markakoret (med sangar frå Gudbrandsdalen). Programleiar var Magnhild Bruheim (forfattar, journalist og kulturformidlar).

Per Arne Glorvigen, bandoneon
Foto:Kari Utgaard

Magnhild Bruheim, programleiar
Foto:Privat

Rina Mariann Hansen, kulturbyråd
Foto:Sturlason

Jon Faukstad, trekkspel
Foto:Kjetil Sandviken

> Sjå fullt program m/presentasjon av alle dei medverkande her.

> Sjå plakat for Utflytt døl her.

> Sjå helsingar og kåseri her:

Knut Hovslien, velkomst Utflytt døl
Rina Mariann Hansen, helsing Utflytt døl
Inge Eidsvåg, kåseri Utflytt døl

> Sjå diverse presseklipp her:

Fjuken, 16.1. 2020
Vigga, 30.1. 2020, 1
Vigga, 30.1. 2020, 2
Fjuken, 6.2. 2020
Fjuken, 13.2.2020

Utflytt døl vart støtta økonomisk av Sparebank 1 Lom og Skjåk.

TINE Meieriet Lom & Skjåk sponsa Utflytt døl med G35, som vart brukt som gave til dei medverkande i programmet.