Årets satsing

Årets satsing 2017, lokalhistoriske tidsskrift og publikasjonar
Oslo, 20.09.2016

Stiftinga G-Kultur avsette særskilde midlar til «Årets satsing 2017».
Tema for satsinga var lokalhistoriske tidsskrift og publikasjonar, og G-Kultur
prioriterte tislkot i form av arbeidsstipend til utarbeiding av lokalhistoriske artiklar.Heile utlysingsteksten finn ein i dokumentet nedanfor.