Stiftinga G-kultur – for kunst og kultur med tilknyting til Gudbrandsdalen

Utflytt døl, laurdag 1. februar 2020, Teatersalen i Nynorskens hus i Oslo.
Skriftsamlinga Unge røyster 2020

Stiftinga G-Kultur inviterte til kulturarrangementet Utflytt døl laurdag 1. februar, og kunne by på eit spennande og variert program i ord og tonar. Blant anna lanserte vi skriftsamlinga Unge røyster 2020, med honorerte bidrag frå skrivekonkurransen Unge røyster i 2019, og med  tekstbidrag frå etablerte og erfarne skribentar og forfattarar.

Sjå meir om Utflytt døl og Unge røyster 2020 ved å gå inn på eigne menypunkt i menyspalta til høgre.

Om stiftinga

Stiftinga G-Kultur vart formelt oppretta 31. oktober 2013 som vidareføring av Gudbrandsdalslaget i Oslo, som vart nedlagt samtidig. Føremålet har vore å forvalte arven etter Gudbrandsdalslaget og å gje økonomisk tilskot til kulturaktivitetar og kulturverksemd med tilknyting til Gudbrandsdalen.

1. februar 2019 var siste gong Stiftinga G-Kultur tok imot søknader om tilskot. Styret har vedteke at stiftinga skal avviklast innan 30. juni 2020.

Personvernerklæring
Personvernerklæringa gjer greie for Stiftinga G-Kultur si handtering av personopplysingar som blir brukt i samband med handtering av søknader om tilskot frå stiftinga. Sjå heile teksten her.