Stiftinga G-kultur – for kunst og kultur med tilknyting til Gudbrandsdalen

 

Utflytt døl, laurdag 1. februar 2020 kl 14.00
Teatersalen i Nynorskens hus, Rosenkrantzgate 8, Oslo

Stiftinga G-Kultur har gleda å ønskje velkomen til kulturarrangementet Utflytt døl laurdag 1. februar, og vi kan by på eit spennande og variert program i ord og tonar. Blant anna lanserer vi skriftsamling Unge røyster 2020, med honorerte bidrag frå skrivekonkurransen Unge røyster i 2019, og med  tekstbidrag frå etablerte og erfarne skribentar og forfattarar.

Blant dei medverkande i programmet er Rina Mariann Hansen (kulturbyråd i Oslo), Inge Eidsvåg (kåseri), Per Arne Glorvigen (bandoneon), Jon Faukstad (trekkspel) og Markakoret (med sangar frå Gudbrandsdalen). Programleiar er Magnhild Bruheim (forfattar, journalist og kulturformidlar).

Per Arne Glorvigen, bandoneon
Foto:Kari Utgaard

Magnhild Bruheim, programleiar
Foto:Privat

Rina Mariann Hansen, kulturbyråd
Foto:Sturlason

Jon Faukstad, trekkspel
Foto:Kjetil Sandviken

Sjå fullt program under eige menypunkt om Utflytt døl!

Om stiftinga

Stiftinga G-Kultur vart formelt oppretta 31. oktober 2013 som vidareføring av Gudbrandsdalslaget i Oslo, som vart nedlagt samtidig. Føremålet har vore å forvalte arven etter Gudbrandsdalslaget og å gje økonomisk tilskot til kulturaktivitetar og kulturverksemd med tilknyting til Gudbrandsdalen.

1. februar 2019 var siste gong Stiftinga G-Kultur tok imot søknader om tilskot. Styret har vedteke at stiftinga skal avviklast innan 30. juni 2020.

Skrivekonkurransen Unge røyster

Stiftinga G-Kultur lyste i januar 2019 ut skrivekonkurransen Unge røyster for skribentar og skrivelystne i alderen 16-30 år med tilknytning til Gudbrandsdalen. Frist for bidrag til konkurransen var 15. juni.

Personvernerklæring
Personvernerklæringa gjer greie for Stiftinga G-Kultur si handtering av personopplysingar som blir brukt i samband med handtering av søknader om tilskot frå stiftinga. Sjå heile teksten her.