Stiftinga G-kultur – for kunst og kultur med tilknyting til Gudbrandsdalen

Om stiftinga

Stiftinga G-Kultur vart formelt oppretta 31. oktober 2013 som vidareføring av Gudbrandsdalslaget i Oslo, som vart nedlagt samtidig. Føremålet har vore å forvalte arven etter Gudbrandsdalslaget og å gje økonomisk tilskot til kulturaktivitetar og kulturverksemd med tilknyting til Gudbrandsdalen.

1. februar 2019 var siste gong Stiftinga G-Kultur tok imot søknader om tilskot. Styret har vedteke at stiftinga skal avviklast innan 30. juni 2020.

Skrivekonkurransen Unge røyster

Stiftinga G-Kultur lyste i januar 2019 ut skrivekonkurransen Unge røyster for skribentar og skrivelystne i alderen 16-30 år med tilknytning til Gudbrandsdalen. Frist for bidrag til konkurransen var 15. juni.

Kulturarrangementet Utflytt døl, laurdag 1. februar 2020

Med dette arrangementet markerer vi at det er nøyaktig 100 år sidan Gudbrandsdalslaget var stifta, og vi lanserer skriftsamling bl.a. med honorerte bidrag frå Unge røyster. Vi ønskjer velkomen til eit spennande og variert program i ord og tonar! Sjå elles eige menypunkt.

Personvernerklæring
Personvernerklæringa gjer greie for Stiftinga G-Kultur si handtering av personopplysingar som blir brukt i samband med handtering av søknader om tilskot frå stiftinga. Sjå heile teksten her.